Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs

SIA “Restorāns Portofino”,

No vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja
pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu, vai saņemot preci, ar bankas karti vai skaidro naudu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.


Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1,5 stundas laikā, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pārdevējs nosuta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

Piegādes maksa ir atkarīga no piegādes vietas un pasūtījuma summas, kas ir aprakstītas mājas lapas sadaļā “Piegādes noteikumi” 

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Pārdevējs strādā ar augstas kases pārtikas produktiem, tāpēc tiklīdz pasūtījums ir iesniegts, Pārdevējs  uzsāk pasūtījuma izpildi un izmaiņas veikt nav iespējams. Ja Pircējs tomēr vēlās atcelt vai mainīt pasūtījumu, ir iespējams sazināties ar Pārdevēju, zvanot pa restorāna telefonu +371 67133701, lai uzzinātu, vai ir iespējams mainīt pasūtījumu. Pārdevējs negarantē veikt nepieciešamās izmaiņas.

Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: +371 67133701

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces, ja Pircējs nav apmierināts ar Pircējam piegādāto Produktu kvalitāti, tās nododot kurjeram piegādes brīdī.

 

Ja Pircējs ir pamanījis neatbilstību vai problēmas ar produktu kvalitāti, kad kurjers jau ir aizgājis, Pircējs informē Pārdevēju par to 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, zvanot pa restorāna telefonu +371 67133701 vai rakstot e-pastu uz info@porto-fino.lv. Puses atsevišķi vienojas par iespējamo risinājumu.

 

Gadījumā, ja puses ir vienojušās par pilnīgu vai daļēju naudas atgriešanu, naudu par atgrieztajiem produktiem Pārdevējs pārskaita uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma.

 

Pircēja pienākums ir atgriezt Pārdevējam produktu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no saņemšanas.

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu risināšanas noteikumi

Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

  1. Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai
  2. strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Rekvizīti

Sia «Restorāns Portofino»

Reģ.nr.

PVN reģ.nr.LV50103968001

Ausekļa iela 7 – 1, Rīga LV-1010

AS «Citadele Banka»

LV09PARX0016937520001

PARXLV22