Vispārējie tirdzniecības noteikumi

Pārdevējs: SIA Restorāns Portofino

Reģistrācijas Nr. 50103968001

PVN Nr. LV50103968001

Juridiskā adreses un atrašanās vieta Ausekļa iela 7-1, Rīga, LV-1010

E-pasts info@porto-fino.lv

Tel. +371 67133701


Šis līgums tiek slēgts starp Pārdevēju (SIA Restorāns Portofino) un Jums, turpmāk - Pircēju. Abas puses ir rīcības spējīgas personas. Pircējs - fiziska vai juridiska persona. Ja Pircējam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. 

SIA Restorāns Portofino nodrošina tīmekļa lapā www.porto-fino.lv, turpmāk saukta arī Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, privātuma politiku u.c. Apstiprinot pirkumu  Pircējs apliecina, ka ir izlasījis šo līgumu un citus ar šo līgumu saistītus dokumentus, ir tos sapratis un apņemas tos ievērot bez izņēmumiem vai nosacījumiem.

Ja Pircējs, izmantojot interneta, e-pasta vai telefona starpniecību, iegādājas www.porto-fino.lv  piedāvātos produktus, turpmāk - Produkti, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu.

Tomēr, vēršu Jūsu uzmanību uz faktu, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 Noteikumi par distances līgumu 2.sadaļas 2.4. punktu, var būt situācijas, ka noteikumi par distances pirkumu neattiecas uz līgumiem par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā.

Pārdevējs no savas puses apņemas ievērot visus labas prakses principus.


Privātums un sīkdatnes

SIA Restorāns Portofino  aizsargā fizisko personu pamat tiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 2016. gada 27. aprīlis, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Pircēja datu apstrāde tiek uzsākta brīdi, kas viņš atver mūsu Mājas lapu,  taču mēs apstrādājam tikai tehniski nepieciešamās sīkdatnes. Mēs neapstrādājam Pircējas Mājas lapas apmeklējuma vēstures  datu tirgvedības vajadzībām.

Apmeklējot mājaslapu www.porto-fino.lv Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Neizmantojiet šo mājaslapu, ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem vai šai privātuma politikai.

 

SIA Restorāns Portofino iegūst Pircēja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Pircējam nodrošinātu Pircējam nepieciešamo Preču piegādi, t.i. veiktu pasūtījumu, nodrošinātu iespēju norēķināties, nodrošinātu iespēju piegādāt izvēlētos Produktus uz Pircēja norādīto adresi. Sīkāk ar personas datu apstrādi, variet iepazīties privātuma politikā,  kas publicēta https://porto-fino.lv/privatuma-politika.

SIA Restorāns Portofino veic visus iespējamos pasākumus Pircēja informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

 

Līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Produktus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Produktu cenas ir norādīta Pārdevēja mājas lapā.

Pircējs apņemas samaksāt par savu pasūtījumu.

 

Pasūtīšanas process un maksājuma metodes

Pircējs veic Produktu pasūtīšanu caur Mājas lapu www.porto-fino.lv, norādot izvēlēto Produkta veidu un daudzumu.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci:

- lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus; vai

- saņemot preci:

- ar bankas karti; vai

- skaidrā naudā.

Ir iespējams apmaksa veids – “ar bankas pārskaitījumu”, lūgums sazināties savlaicīgi, jo mums ir jāizraksta Jums rēķins.

Kad esat izvēlējies atbilstošos Produktus un vēlaties pabeigt pasūtījumu, lūdzu, pārliecinieties vai norādītā informācija ir pareiza, ja ir, tas iesniedziet savu pasūtījumu, noklikšķinot uz “apstiprināt pasūtījumu”.

 

Pasūtījuma piegāde

Pasūtījuma piegādi apņemamies veikt līdz 1:30 stundas laikā, tomēr parasti piegāde tiek veikta līdz vienas stundas laikā.

Atsevišķi varam vienoties par piegādi uz kādu konkrētu laiku.

 

Izmaiņas pasūtījumā vai atcelšana

Mēs strādājam ar augstas kases pārtikas produktiem, tāpēc tiklīdz pasūtījums ir iesniegts, Portofino  uzsāk pasūtījuma izpildi un izmaiņas veikt nav iespējams. Ja Pircējs tomēr vēlās atcelt vai mainīt pasūtījumu, ir iespējams sazināties ar Portofino, zvanot pa restorāna telefonu +371 67133701, lai uzzinātu, vai ir iespējams mainīt pasūtījumu. Portofino negarantē veikt nepieciešamās izmaiņas.

 

Sūdzības un atsauksmes

Ja produkta vai pakalpojuma kvalitāte neatbilst Pircēja standarta prasībām, lūgums sūtīt motivētu atsauksmi uz Portofino e-pastu info@porto-fino.lv.

 

Produktu atgriešana

Pircējam ir tiesības atteikties no preces, ja Pircējs nav apmierināts ar Pircējam piegādāto Produktu kvalitāti, tās nododot kurjeram piegādes brīdī.

 

Ja Pircējs ir pamanījis neatbilstību vai problēmas ar produktu kvalitāti, kad kurjers jau ir aizgājis, Pircējs informē Pārdevēju par to 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, zvanot pa restorāna telefonu +371 67133701 vai rakstot e-pastu uz info@porto-fino.lv. Puses atsevišķi vienojas par iespējamo risinājumu.

 

Gadījumā, ja puses ir vienojušās par pilnīgu vai daļēju naudas atgriešanu, naudu par atgrieztajiem produktiem Pārdevējs pārskaita uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma.

 

Pircēja pienākums ir atgriezt Pārdevējam produktu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no saņemšanas.

 

Pasūtījumu saglabāšana

Pasūtījums tiks saglabāts www.porto-fino.lv apkalpojošajā serverī. Šim datiem piekļūst tikai attiecīgi pilnvarotas personas.